نویسنده: avinadmin

  • 1

    الگوی HIGH D خلاصه الگوی رفتاری شما شما فردی مستقل، با اراده، متکی به خود و نتیجه‌گرا هستید. معمولاً دارای تفکری منطقی بوده و از اولویت‌های ایشان می‌توان به انجام وظایف، دستیابی به اهداف و نتایج نام برد. در انجام فعالیت‌های کاری ترجیح تسلط‌گرایان فردگرایی است. آنها برای دستیابی به نتایج بسیار مشتاق بوده و […]

  • سلام دنیا!

    به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!